Plusbox Yritysvalmennus

Kyllä, onnistuminen liiketoiminnassa on mahdollista

– eikä niin kovin vaikeatakaan, mutta se on osattava

Suurella osalla yrityksiä ja yrittäjiä on palava into tuottaa asiakkaalle suurta hyötyä, mutta jotkut yksittäiset asiat – ongelmat, haasteet, toiminnot – estävät sen.

Koetaan, että myynnin kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankkiminen, kannattavuuden parantaminen, liiketoiminnan ja markkinaosuuden kasvattaminen ja kilpailussa pärjääminen ovat kuitenkin todella vaikeita asioita.

Kuitenkin jotkut onnistuvat; joitakin tuotteita suorastaan jonotetaan, toisista ollaan valmiita maksamaan melkein mitä vain…. Miksi on näin?

Suunnitelma

Oletko miettinyt, minne haluat mennä? Oletko oikeasti suunnitellut keinot, miten aiot menestyä? Entä onko suunnitelma käytännössä toteutumassa? Mitään ei tapahdu ilman tekoja. Lue lisää

Ovatko kaikki innolla mukana

Onko koko henkilökuntasi toteuttamassa suunnitelmaa? Tietävätkö kaikki, mitä tavoittelette, ja millä keinoilla? Entä toteuttavatko he niitä keinoja – innolla? Lue lisää

Asiakkaan kokema hyöty

Asiakas tekee valintansa – kaikki tietoiset valinnat – sen mukaan, miten suureksi hän kokee saamansa hyödyn suhteessa kokemaansa hintaan ja uhrauksiin. Miten asiakas kokee sinun tuotteesi ja palvelusi kilpailuun verrattuna? Lue lisää

Hankinnan helppous

Mitä eri vaiheita ja toimenpiteitä asiakas tekee ja joutuu tekemään tyydyttäessään havaitsemaansa tarvetta? Miten teet asiakkaan kokemuksen eri vaiheissa kannustavaksi ja mielekkääksi? Minkälaiseksi olet muotoillut asiakkaan matkan ja kokemukset? Lue lisää

Älä menetä asiakkaitasi

Asiakkaan kohdatessa palveluhenkilöitä tai muita yrityksen toimintoja, hänelle muodostuu tunnekokemus tilanteesta. Se, onko hän tyytyväinen vaiko tyytymätön vaikuttaa suuresti siihen, tuleeko hän uudestaan ja mitä kertoo muille. Mitä asiakas edellyttää, mitä toivoo, ja mikä saa hänet yllättymään iloisesti? Lue lisää

Myytkö oikein

Joudutko ponnistelemaan onnistuaksesi myymisessä? Onko työlästä saada asiakas vakuuttuneeksi? Oletko pohtinut, miten saisit asiakkaan halukkaaksi ostaa? Lue lisää

Yllä kuvattuna joukko omia kokemuksiani, mutta kun ymmärsin ja opin keskittymään asiakkaan näkökulmaan …

  • Asiakkaiden houkuttelusta asiakkaiden palvelemiseen
  • Asiakkaiden vakuuttelusta vaihtoehtojen valintaan yhdessä
  • Stressistä innokkuuteen
  • ”Tulipalojen sammuttelusta” luovuuteen
  • Säästämisestä kehittämiseen
  • Henkilöstön vahtimisesta innostuneen tiimin keulakuvaksi

 

 

 

VIDEO tavoitteista

Ihminen tekee valintansa sen mukaan, miten hän kokee vaihtoehdon tuottavan hänelle arvoa suhteessa vaadittaviin uhrauksiin – on hän sitten kuluttaja tai yrityksen edustaja. Kannattaa keskittyä asiakkaan kokemaan arvoon ja ostamisen helppouteen.

Jos yritys saa kehitettyä ylivoimaisen tai edes kilpailijoita paremman Arvokokemuksen asiakkailleen, hyötyy se siitä monin eri tavoin:

  • Ensinnäkin asiakkaat ostavat useammin, enemmän ja parempikatteisia tuotteita ja palveluja
  • Toiseksi kilpailu vähenee, jolloin asiakkaat ovat valmiita (joskus jopa halukkaita) maksamaan enemmän ja asiakashankintakustannukset alenevat.
  • Kolmanneksi asiakkaat kertovat muille eli puskaradio toimii positiivisesti
  • Edelleen vuorovaikutustilanteista tulee mukavia ja kiinnostavia, mikä johtaa siihen, että sisäinen ilmapiiri paranee ja henkilöstön sitoutuneisuus ja innokkuus – ja sen seurauksena tuottavuus – paranevat

Powered by WordPress. Designed by WooThemes