Plusbox Yritysvalmennus

”Kyllä, onnistuminen liiketoiminnassa on mahdollista

– eikä niin kovin vaikeatakaan, mutta se on osattava”

Suurella osalla yrityksiä ja yrittäjiä on palava into tuottaa asiakkaalle suurta hyötyä, mutta jotkut yksittäiset asiat – ongelmat, haasteet, toiminnot – estävät sen.

Koetaan, että myynnin kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankkiminen, kannattavuuden parantaminen, liiketoiminnan ja markkinaosuuden kasvattaminen ja kilpailussa pärjääminen ovat kuitenkin todella vaikeita asioita.

Kuitenkin jotkut onnistuvat; joitakin tuotteita suorastaan jonotetaan, toisista ollaan valmiita maksamaan melkein mitä vain…. Miksi on näin?

Asiakkaat tekevät valintansa kokeman arvon perusteella suhteuttamalla arvon kokemiinsa vaadittaviin uhrauksiin. ARVOKOKEMUS

Asiakas tekee valintansa tämän kaavion tekijöiden mukaisesti

Asiakkaan kokema hyöty

Asiakas tekee valintansa – kaikki tietoiset valinnat – sen mukaan, miten suureksi hän kokee saamansa hyödyn suhteessa kokemaansa hintaan ja uhrauksiin. Miten asiakas kokee sinun tuotteesi ja palvelusi kilpailuun verrattuna?

Ovatko kaikki innolla mukana

Onko koko henkilökuntasi toteuttamassa suunnitelmaa? Tietävätkö kaikki, mitä tavoittelette, ja millä keinoilla? Entä toteuttavatko he niitä keinoja – innolla?

”… mutta kun ymmärsin ja opin keskittymään asiakkaan näkökulmaan …”

  • Asiakkaiden houkuttelusta asiakkaiden palvelemiseen
  • Asiakkaiden vakuuttelusta vaihtoehtojen valintaan yhdessä
  • Stressistä innokkuuteen
  • ”Tulipalojen sammuttelusta” luovuuteen
  • Säästämisestä kehittämiseen
  • Henkilöstön vahtimisesta innostuneen tiimin keulakuvaksi

VIDEO tavoitteista

Ihminen tekee valintansa sen mukaan, miten hän kokee vaihtoehdon tuottavan hänelle arvoa suhteessa vaadittaviin uhrauksiin – on hän sitten kuluttaja tai yrityksen edustaja. Kannattaa keskittyä asiakkaan kokemaan arvoon ja ostamisen helppouteen.

Jos yritys saa kehitettyä ylivoimaisen tai edes kilpailijoita paremman Arvokokemuksen asiakkailleen, hyötyy se siitä monin eri tavoin:

  • Ensinnäkin asiakkaat ostavat useammin, enemmän ja parempikatteisia tuotteita ja palveluja
  • Toiseksi kilpailu vähenee, jolloin asiakkaat ovat valmiita (joskus jopa halukkaita) maksamaan enemmän ja asiakashankintakustannukset alenevat.
  • Kolmanneksi asiakkaat kertovat muille eli puskaradio toimii positiivisesti
  • Edelleen vuorovaikutustilanteista tulee mukavia ja kiinnostavia, mikä johtaa siihen, että sisäinen ilmapiiri paranee ja henkilöstön sitoutuneisuus ja innokkuus – ja sen seurauksena tuottavuus – paranevat

Powered by WordPress. Designed by WooThemes