Asiakastyytyväisyys

Miten pienentää asiakasmenetyksien määrää radikaalisti

”Jos yritys hoitaa asiakaspalvelun niin, kuin se yleensä hoidetaan, yritys menettää puolet asiakkaistaan tai heidän ostoistaan seuraavan viiden vuoden aikana Edellytysten toteuttaminen EI tee asiakkaasta yleensä tyytyväistä, mutta jos edellytykset eivät täyty, tulee asiakkaasta varmuudella tyytymätön.”

 

Asiakkaan edellytysten toteutuminen EI tee asiakasta välttämättä tyytyväiseksi, mutta mikäli edellytykset eivät toteudu, on hän varmasti tyytymätön.

On varmistettava, että edellytykset toteutuvat aina. Lisäksi tulee selvittää, missä tekijöissä onnistuminen tuottaa asiakkaissa tyytyväisyyttä, ja luoda mahdollisuudet onnistua tässä.

Asiakkaitten saaminen tyytyväisiksi ei ole vaikeata, mutta se pitää osata. 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes