Archive | Asiakkaan tapa ajatella

Nyt on todellinen tilaisuus luoda perusta loistavalle tulevaisuudelle; hanki uusia asiakkaita ja tee heidät onnellisiksi

Autoalalla Suomessa tapahtuu; uusien autojen myynti kasvaa, romutuspalkkiot, autojen käyttäjien asenteet ovat muuttumassa (käyttövoima, käyttötapa, omistaminen jne.). Tällaisissa tilanteissa asiakkaat ovat tyypillisesti valmiimpia vaihtamaan toimittajaa (palvelun tuottajaa ja ostopaikkaa). Nyt on siis mahdollista hankkia uusia asiakkaita. Kehotän hankkimaan uusia asiakkaita, vaikka aina paasaan siitä, että vanhat asiakkaat ovat paljon kannattavampia (viisi kertaa niin kannattavia kuin […]

Miten Asiakas Ajattelee 01

Tässä aihekokonaisuudessa kerron erillisinä ja lyhyinä tiivistelminä asiakkaan tavasta ajatella. Hankinnan syy Asiakkaan tekemään valintaan vaikuttavat Kotlerin mukaan tarpeet. Niistä syntyy motivaatio, kun ne ovat riittävän vahvat. Woodallin mukaan kuluttaja tekee valintoja saavuttaakseen tavoitteitaan. Neljä kuluttaja päätösten tärkeintä tavoitetta ovat: 1. päätöksen oikeellisuuden maksimointi 2. päätöksen tekemiseen tarvittavan vaivan minimointi 3. negatiivisten tunteiden minimointi päätöstä […]

Powered by WordPress. Designed by WooThemes