Archive | Yleinen

Mitä asiakkaan Arvokokemus tarkoittaa

Steve Jobsille usko integroituun toimintatapaan oli oikeudenmukaisuuskysymys. ”Emme me tee näitä juttuja siksi, että olisimme kontrollifriikkejä”, hän selitti. ”Me teemme niitä, koska haluamme rakentaa suurenmoisia tuotteita, koska välitämme käyttäjistä ja koska haluamme ottaa vastuun koko kokemuksesta mieluummin kuin syytää sellaista roskaa, jota muut ihmiset tekevät.” Hän uskoi myös tekevänsä ihmisille palveluksen: ”He tekevät täysillä sitä, […]

Asiakaskokemuksen kehittäminen käytännössä autoalalla 2017

Olen kerännyt tähän videoon joukon keskeisimpiä keinoja kehittää asiakkaan kokemusta niin, että siitä muodostuisi kilpailuetu Katso video (kestää joitakin minuutteja) – asiakkaan kokemusta pystyy todellakin kehittämään. Anna palautetta, jaa, kerro muille organisaatiossasi tms, jos vaikutti kiinnostavalta.

”Asiakastyytyväisyys kilpailueduksi huoltokorjaamoissa” 03

Auton luovutus Mielestäni oheinen kuva näyttää hyvin vuorovaikutustilanteen painopistealueet, ne vaiheet, joihin kannattaa panostaa. Vuorovaikutustilanne ja ajankohdat, joihin kannattaa panostaa Musta paksu viiva kuvaa sitä, miten huoltoneuvojan kannattaisi panostaa energiaansa. Jos alussa panostetaan hyvään ensivaikutelmaan, saadaan asiakkaan mieli positiiviseksi (punainen katkoviiva) ja positiivinen ensivaikutelma kantaa aina vuorovaikutustilanteen loppuun asti toimittaessa ammattimaisesti (mikäli ei tapahdu töppäilyä […]

Asiakaskokemuksen kehittämisen trendejä 2017 autoalalla

 Asiakaskokemuksen merkitystä, kehittämistä ja niiden trendejä on tutkittu ja pohdittu alkuvuodesta runsaasti. Olen kerännyt oheiseen videoon joukon mielestäni autoalan kannalta keskeisiä trendejä ja pohtinut niitä huoltokorjaamojen kannalta Katso video (kestää vain muutaman minuutin) – asiakkaan kokemusta kannattaa todellakin kehittää. Anna palautetta, jaa, kerro muille organisaatiossasi tms, jos vaikutti kiinnostavalta.

”Asiakastyytyväisyys kilpailueduksi huoltokorjaamoissa” 02

Tyytyväisyyden elementit Saamani palaute edellisestä aiheen artikkelista kuvaa selkeästi sen, että se, miten asiakas näkee, kokee ja ymmärtää huoltokorjaamon hänelle tuottaman arvon, ja se, mitä huoltokorjaamossa tehdään ja koetaan tärkeäksi, ovat kaksi toisistaan joskus todella kaukana olevaa maailmaa. Se huoltokorjaamo, joka saa nämä maailmat yhdistettyä niin, että asiakas kokee saavansa hyvän palvelun ja rahoilleen vastineen, […]

Minkälainen merkitys asiakkaan kokemuksella on huoltokorjaamon menestymiseen?

Sain käsiini uusimman tutkimuksen koskien asiakkaan kokemusta ja erityisesti sen merkitystä yrityksen menestymiseen. Lähde Temkin Group Report Tutkimus on toteutettu 20 eri toimialalla, joista yksi on Autoala. Pohdin asiaa autoalan kannalta ja vertailin vanhoihin tutkimuksiin. Varsinkin silloin, kun alalla on epävarmuustekijöitä tai yrityksellä tuote- tai palveluongelmia (ei ylivoimaisia kilpailutekijöitä), nämä asiakkaan kokemukset korostuvat. Katso video […]

”Asiakastyytyväisyys kilpailueduksi huoltokorjaamoissa” 01

Olen kouluttanut tuhansia huoltokorjaamojen huoltoneuvojia ja työnjohtajia asiakastyössä jo monia vuosia ja parin viime vuoden aikana goutsannut paikanpäällä satoja. On joukko asioita, jotka toistuvat aina ja aina uudestaan ja siksi ajattelin pohtia niitä julkisesti ja kirjoittaa tämän artikkelisarja aiheesta: ”Asiakastyytyväisyys kilpailueduksi huoltokorjaamoissa”. Ensinnä huoltokorjaamojen työskentelyä seuratessa olen saanut vaikutelman, että asiakkaiden saamista tyytyväisiksi ei pidetä […]

Miten Asiakas Ajattelee 02

Henkilökohtaiset arvot Henkilökohtaiset arvot ovat keskeisiä ja kestäviä uskomuksia, jotka ohjaavat asiakkaan käyttäytymistä. Henkilökohtaiset arvot ovat abstrakteja, itsekeskeisiä, pääteltyjä uskomuksia, jotka ohjaavat asiakkaan käyttäytymistä. Jokaisella on omat erityiset arvonsa. Ne ovat kestäviä ja riippumattomia esimerkiksi tuotteen käytön tilanteesta. Henkilökohtaiset arvot riippuvat paikallisesta kulttuurista, jonka vaikutuksessa ihminen elää. Muita vaikuttajia ovat viiteryhmät, perhe, sosiaalinen luokka, perinteet, […]

Powered by WordPress. Designed by WooThemes