Johtaminen

Asiajohtaminen, ihmisten johtaminen ja niiden yhdistäminen; miten saada yritys menestymään osaavan, innostuneen ja samaan hiileen puhaltavan henkilöstön avulla.

 • Menestysstrategian suunnittelu
  • Hyvä strategia
  • Tappiokierteen pysäyttäminen
  • Laatu
  • Kilpailuedut
 • Strategian toteuttaminen käytännössä
  • Strategian vieminen henkilöstön arkityöhön
  • Ihmisten johtaminen
  • Esimiestyö
  • Tiimityö
  • Asenteen merkitys
  • Johtamiskäytännöt
  • Palaverit
  • Seuranta ja mittarit
  • Palautteen antaminen
 • Itsensä johtaminen
  • Itsensä johtaminen
  • Ajanhallinta
  • Vuorovaikutustaito
 • Sisäinen asiakkuus

 

”Miten hyvät johtajat ja esimiehet toimivat?”

Alla on taulukko eräästä tutkimuksesta (lainattu soveltaen kirjasta; Raphel M – Raphel N: ”Asiakas omaksi – koettuja keinoja kasvattaa myyntiä” Kauppiaitten Kustannus Oy 1995 Alkuperäisteos: ”Up to loyalty leader”), jossa ilmenee karmealla tavalla, miten johdon käsitys henkilöstön tavasta ajatella, poikkeaa henkilöstön omasta ajattelusta.

johtamisenparadoksi

Johtajat ja esimiehet eivät usko henkilöstön kykyihin. Henkilöstön johtamisessa on iso vaje.

Aivan sama – valitettavasti – ilmenee myös liiketoiminnan ja operatiivisten toimintojen johtamisessa ja esimiestyössä; aivan liian moni ”pomottaa” ohjaamisen, innostamisen ja valmentamisen sijaan.

 • Organisaation menetyminen on suunniteltava

 • Menestymiseen johtavat toimenpiteet toteutettava

 • Henkilöstölle luotava edellytykset onnistua

Se ei ole vaikeata, mutta se on osattava.

Sekä johtamissani yrityksissä että niissä, joiden johtamisen kehittämisessä olen ollut mukana, on tuluksellisuuden kehittymisen lisäksi saatu henkilöstö innostumaan ja ilmapiiri työympäristössä paranemaan

Powered by WordPress. Designed by WooThemes