Suunnitelma

Hyvän suunnitelman rakennuspalikat

5 yleisintä virhettä suunnittelussa (strategiassa)

 1. ei suunnitelmaa
 2. lista toiveista tai vain tavoitteet
 3. epärealistinen tai tosielämälle vieras
 4. konkreettisten keinojen puuttuminen
 5. toteutuksen ontuminen
 6. ei saada henkilöstöä mukaan

Miksi tarvitaan (strategia-) suunnitelma?

Mintzberg ym.

 • auttaa organisaation johtamisessa
 • näyttää organisaatiolle suunnan
 • yhdensuuntaistaa organisaation toiminnan
 • auttaa erottamaan organisaation kilpailijoistaan määrittämällä sen rajapinnan
 • tarjoaa organisaatiolle johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta

Muiden ajatuksia:

 • Porterin (1991) mukaan ylin johto ei voi osallistua kaikkeen päätöksentekoon yhdensuuntaistaakseen organisaation toimintaa, joten strategia on välttämätön.
 • Ilman strategiaa organisaatio juuttuu nykyiseen toimintaan eikä lähde etsimään uusia innovatiivisia toimintatapoja kilpailukyvyn parantamiseksi Hamel, Prahalan
 • vision tulee olla niin selkeä ja innostava, että organisaation sosiaalinen ja emotionaalinen älykkyys saadaan valjastettua uusien toimintatapojen kehittämiseksi Collins, Porras
 • Yrityksen toiminnan juoni, sen tapahtumien punainen lanka.  Näsi ja Aunola 2001

Hyvän suunnitelman rakennuspalikathyvastrategia

Powered by WordPress. Designed by WooThemes