Tietoa meistä

Minä:

Harri Karkkila

Harri Karkkila

Olen Harri Karkkila, tekniikan tohtori. Olen toiminut useiden yritysten johtotehtävissä, tutkinut strategista johtamista ja asiakkaan päätöstekijöitä ja väitellyt aiheesta. Arvosuhde-malli ja käsite Asiakkaan Arvokokemus ovat kehittämiäni ja ne perustuvat satoihin tutkimuksiin aiheesta ja sen soveltamisesta. Olen myös kehittänyt työkaluja eri tekijöiden löytämiseksi ja olen kirjoittanut aiheesta kirjan.

Harri Karkkila väitöstilaisuus

Toimin asiantuntijana ja kouluttajana Plusbox Yritysvalmennuksessa. Osaamiseni perustuu pitkään käytännön kokemukseen asiakastyön johdossa, teknisen koulutuksen lisäksi hankittuun strategisen johtamisen ja asiakkuuksien jatkokoulutukseen, omiin tutkimuksiini ja vuosien asiantuntijatyöhön eri yritysten kanssa.

Yhteystiedot:

Plusbox Yritysvalmennus
Torikatu 6 – 8 B 21
05800 HYVINKÄÄ
P. 0400 – 434 790
F, 0420 – 434 790
info(at)plusbox.fi
tai etunimi.sujunimi(at)plusbox.fi
www.plusbox.fi

Yritys:

Plusbox Yritysvalmennus on toiminut vuodesta 1994 alkaen ja koulutuksessa ja asiantuntijapalveluissa 1998 alkaen.
Olemme toimineet aluksi pääosin yhteistyössä eri koulutusyhteisöjen kansa (mm Rastor, Edupoli, TBC, HBEF, Paasosen Koulutuspalvelut, TTS-yrityspalvelut, AEL, K-instituutti, Oulun Yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu) mutta nyt yhä kasvavassa määrin myös suoran yritysten kanssa koulutuksen ja asiantuntijapalvelujen merkeissä.

Koulutettavat ovat olleet yrittäjiä, pienten ja keskisuurten yritysten johtoa ja suurien yritysten keskijohtoa ja esimiehiä. Valmennuksiin on tähän mennessä jo osallistunut toista tuhatta henkilöä.

Asiantuntijapalveluita useassa eri muodossa ovat hyödyntäneet pienyritykset/yrittäjät liiketoimintansa asiakasnäkökulman kehittämisessä, samoin kuin keskisuuret ja suuret yritykset jonkun tuotteen tai palvelun tai liiketoimintayksikön kilpailukyvyn kehittämisessä.

Suoritamme myös tutkimustyötä – viimeisimpänä valmistuneet tutkimus asiakkaan päätöstekijöistä, arvon kuvaamis- ja kehittämisprosessit ja asiakastyön tasoluokitus-testi.

Asiakkailta saamiamme kirjallisia palautteita:

Hyöty:

”No nyt ymmärrän, miksi myynti ei ole oikein sujunut” myyntipäällikkö

”Sain heti useita ideoita tehdä palvelustamme asiakkaalle houkuttelevampi” yrittäjä

”Erinomaiset työkalut kasvattaa asiakkaan arvokokemusta – tulevaisuus näyttää nyt valoisammalta” yrittäjä

”Suosittelen voimakkaasti muillekin asiakasvastuussa ja tuotekehityksessä toimiville – antaa eväät onnistumiselle” liiketoimintapäällikkö

”Selkeä ja ymmärrettävä prosessi ymmärtää ja määritellä tavoitteet tuotteen kehittämiseen” tuotekehittäjä

”Aiheeseen varattu 2 päivää on hyvä, sillä pienempään aikaan ei noin vahvaa sisältöä voisi mahduttaakaan” tulosyksikön johtaja

”Yllätyin, miten paljon sain eväitä, vaikka toimin julkishallinnossa” osastopäällikkö

Valmennus:

”Erittäin miellyttävä ja runsas, mutta helposti omaksuttava paketti” yrittäjä

”Koulutuspäivä innosti oikeasti kehittämään yrityksen toimintatapoja ja asiakaslähtöistä strategiaa” liiketoimintavastaava

”Innostava kouluttaja” tuotepäällikkö

”Hienoa nähdä todellinen pro työssään – kiitos!” yrittäjä

Powered by WordPress. Designed by WooThemes